Změna rozchodu

      Začátkem března roku 2008 jsem začal připravovat pražce pro pokládku. Původně jsem je chtěl impregnovat nátěry typu Karbibol a podobnými, nakonec zvítězila varianta teplého napouštění vyjetým olejem z dieselových motorů. Olej je krásně černý, již sám o sobě za studena zanechává ruce černé a hlavně dá se rozehřát. Vyrobil jsem si kovovou vanu, pod kterou jsem hodil dva elektrické vařiče, nalil olej a až byl rozehřátý, začal jsem smažit první pražce. Smrad je to tedy statečný, chce to odsávání. Po vychladnutí první pětice pražců jsem jeden rozříznul napříč, abych viděl, kam až se olej dostal. Zůstalo pouze srdíčko bílého dřeva o průměru asi jednoho centimetru. Delší čas smažení ovšem dřevo nesneslo, pražce se na koncích začaly trhat. Nakonec jedna várka byla ve vřícím oleji asi 8 minut.

       

       Stav tratě mezi strážním domkem a výhybkou do dílny byl koncem roku 2007 v katastrofálním stavu. Nejen že betonové pražce se pomalu měnily v betonový štěrk a armovací dráty, ale i samotné kolejnice se pomalu utápěly v travním porostu. Nakonec jsem po vytrhání kolejových polí vytěžil zbytek použitelného štěrku a navezl zemní těleso tratě, které je asi 15 cm nad stávajícím terénem. Navíc jsem násep i přejezd doplnil o trubkové propustky. Jeden propustek byl celé léto okupován vodní hadicí k zalívání. Při sypání náspu jsem dokázal mít dokonce celou kolej v rovině, původní násep a štěrkové lože se vlivem vegetace propadlo pod okolní terén.

                                                       

         Změna rozchodu si vyžaduje změnit některé prvky tratě.... Největší změnu zaznamenal konec původní tratě, která se napojuje na přeložku. Zde byl most o celkové délce 6metrů, navíc v oblouku. Nikdy nebyl dokončen. V zimě jsem začal vyrábět most nový, plnostěnný se spodní mostovkou. Jeho rozpětí je 3 metry, šířka mezi nosníky v průjezdném profilu je 84 cm. Výška nosníků je 30 cm. Při průjezdu lokomotivy o váze 200 kg se prohne asi o 2 mm ( při pohledu ležícího střelce je to vidět). Koncem února byl tento most o celkové váze 90 kg dopraven vedle stávajícího mostu, kde vyčkal až do konce dubna, kdy při pracech spojených s přerozchodováním tratě byl nasypán nový násep, vybagrováno koryto potůčku a most byl uložen na ocelové zdi. Vlastní trať byla tímto přeložením zkrácena o jeden metr. Kolej na mostě je o 10 cm níž než původní trasování. Od  přejezdu trať stoupala asi 30‰, nyní je vedena v "nule". Kousek náspu mezi mostem a přejezdem zůstal, v budoucnu se počítá na rozšíření pro zastávku.


                                                                  

         Druhým novým mostem je přemostění u Vosína. Při stavbě přeložky nebyl k dispozici, celý zbytek léta 2007 se jezdilo po provizorním dřevěném mostě.. Postup přerozchodování si vynutil začátkem léta tento nahradit nově svařeným ocelovým mostem s horní mostovkou.Technické údaje: délka přemostění 150cm, šířka mezi zábradlím 96cm, výška nosníků 15cm, kolejové pole na mostě v oblouku o poloměru 4 metry. Most bývá využíván pro svou světlou výšku 50cm ke kontrolám a případným opravám spodků lokomotiv a vozů, při jízdách ,,Čabovského ježdění" ke spestření našeho řádění - na projíždějící vlak zespodu je pěkný pohled...

              Při přerozchodování jsem musel kousek tratě mezi druhým novým mostem a nádražím snížit asi o 10cm, kde bylo od mostu stoupání 30‰ a ve dvou metrech bylo dokonce klesání 15‰. Celá úprava se týkala asi 15ti metrového úseku. Bohužel toto jsem nestihl a tak práce byla provedena v prvním termínu Čabovského ježdění. Fotky jsou ze středu tohoto úseku.

      Práce spojené s přerozchodováním jsem započal začátkem března, celá trať byla dokončena až v půlce srpna. Nyní je rozchod kolejí 184mm, v obloucích je někde zvětšen na 187mm. Největší stoupání je nyní 27‰, celkové převýšení mezi nádražím Čabová - Brockersdorf a Vosínem je 95cm.