Přeložka

         Na podzim roku 2005 jsem začal vršit náspy na stavbu nového vedení tratě. Důvodů bylo několik, počínaje krátkou tratí (okruh měřil cca 120m), přes závady na spodku tratě až po velmi prudké stoupání na vjezdu do nádraží. Urychlení stavby přišlo na podzim roku 2006, kdy na tomto úseku dráhy došlo k vykolejení celé soupravy, vedené párou a na postrku pomáhal věžák. Nic vážného se nestalo, lokomotiva byla sice mimo koleje, vozy jenom nakloněné, ale ve voze sem seděl já! Ještě do zimy byly náspy téměř hotové a byly ponechány osudu a zimě, aby slehly. Dovezl jsem 400 ks pražců z tvrdého dřeva, které jsem uskladnil ve výtopně, aby doschly. Na jaře 07 byly napuštěny a již čekaly na pokládku pod kolejnice.

 

  Přeložka má nahradit hlavně stoupání, prodloužit okruh a vést trať nejhezčím koutem zahrady. Je v plánu i tunel, který by měl být budován tunelovací soustavou Čermák*.... Tunel je odložen do budoucnosti, nejprve je potřeba pro pasažéry vyrobit vozy se střechou, aby nemohli za jízdy se zvedat a vystupovat - kámen na klenbě je pravděpodobně pevnější a tvrdší než lebka...

Na této fotce je nejlíp vidět, jaký tam byl sklon. Koleje relativně s nulovým stoupáním mají ve skutečnosti 22‰ stoupání. Vyfocené stoupání mělo asi 60‰ na délce 6 metrů. Pokud v tomto úseku zastavila souprava, nikdy nedokázala se rovnou rozjet do kopce...

 ....budovaném v zářezu pod tou malou hromádkou kamení.

Navážení pražců na uskladnění přes zimu. Na voze V/u 4007 je skutečně narovnáno 400ks pražců....

Nejkrásnější pohled, na hromádce vedle lokomotivy leží asi 130metrů kolejnic, nakonec při pokládce s použitím kolejí původní trasy zbyl asi 5metrový kus koleje tvaru U35. Kolejnice jsou svařované z profilu obráceného T 20mm, na který je jako hlava navařeno ploché železo 10x5mm. Vznikla tak kolejnice tvaru X25.

  Kolejnice jsou k praždům přibíjeny trojicí hřebů (rákosnické skoby) přes podkladnici, která je dopředu vrtaná. Dva hřeby jsou uvnitř koleje, jeden je vně kolejnice.

* metoda dřevěného bednění a následné betonáže s ocelovou výztuží, na vnitřní stěně s výplní kamenem.

     Přišel den D a stará trať vzala za své...... Montážní firma: členové Klubu železničních modelářů Přerov a moje maličkost se syny. Počasí stálo za starou bačkoru, víceméně nám pršelo nebo mžilo, pouze v pátek chvíli po ránu svítilo sluníčko. Ale výsledek stojí za to.

 

   Začali jsme demontáží staré tratě a odtěžením štěrkového lože mimo staveniště. Nejprve jsme museli celé staré těleso náspu odpojit od nového vedení. Na snímku chystáme napojení kolejí typu U35 na nové koleje typu X25.

   Ne všude bylo těleso vedeno bezchybně - někde musela nastoupit těžká technika sestávající z kladiva, majzlu, popřípadě rychlopalného krumpáče a dalekonosné lopaty....

   Montážní pás postupoval velmi rychle, vepředu jsem jednotlivá kolejová pole spojkoval....

    ...poté následovalo podkládání netkanou textilií a v závěsu již šlo vlastní zaštěrkovávání. Firma je vybavena sypacím vozem s otočnými dvounápravovými podvozky....

  ....akorát podbíjení a kontrola nivelity koleje je nejlepší ručně, pomocí vodováhy a ručního podbíječe.

   Jedna část firmy při pracovní momentce,....

  .... další vyměňuje vadné betonové pražce za nové dubové na jiném místě staré tratě.....

   .....a zbytek při výluce na hlavní dopravní koleji v nádraží Čabová - Brockersdorf.

   Malá momentka z montáže spojek v oblouku.

   Podbíjení koleje v budoucí zastávce.

   V pozadí je vrbový keř, který byl plný vos.Měli jsme štěstí, vosy byly dost uvědomělé, nikdo nebyl pokousán ani bodnut. Na památku bude zastávka pojmenovaná Vosín. V budoucnu to bude zastávka s nákladištěm.

   V neděli jsme již zahájili provoz na novém úseku, v tomto zářezu by v budoucnu měl možná vyrůst tunel,

   Zkoušky jízdou dopadly na výbornou....

 Za lokomotivou je keř plný vos.

 Pouze M11.001 jaksi nejezdí,....

 ....problémem na stoupáních na kolejích tvaru X25 je podvozek 1A, který odlehčí hnanou nápravu, ta ztrácí adhezi a tím i rychlost a výkon.

 

       Po těchto úpravách délka tratě určená pro pravidelný provoz vzrostla ze 124 metrů na 170, další  metry jsou na kolejích v nádraží. Na jaře roku 2008 celá trať projde rekonstrukcí, všechny betonové pražce budou nahrazeny pražci dubovými, a bude změněn rozchod kolejí ze současných 200 mm na rozchod 7 1/4, tj. 184mm.