Nabídka


                                                         Díly pro vozy

    Pro tažená vozidla rozchodu 184mm nabízím odlitek kola pro paprskové nápravy. Vzorem mi byly nápravy používané v předminulém století vagonkou v Grazu pro úzkorozchodná vozidla. Odlitek je 33mm tlustý, loukotí je 9, soustružím z něho kola o průměru 150mm (v měřítku 1:4 průměr 600mm). Po špatných zkušenostech s koly odlitými z hliníku nyní používám a nabízím kola odlitá ze šedé litiny. Tyto se již na kolejích chovají jako ocelová kola.

         

 Hliník jsem ponechal na odlitcích domečků, koníků a brzdových zdrží. V případě zájmu mohou být i tyto díly z litiny.   

                                 

Dalšími díly pro vozy jsou laserové výpalky z ocelového plechu. Jedná se o rozsochy se spodním třmenem, díly pro brzdoví sací brzdy (použití samozřejmě i brzdu tlakovou), hrazda brzdového válce sací brzdy, závěsky listových per a díly bosenského spřáhla.

                                 


                                                                         Díly pro lokomotivy

     Pro modely lokomotiv v měřítku 1:4 nabízím odlitek kola v originále 600 v průměru. Použitelný je například na U25.0, U35.3, U44.1, U45.9 a podobné. Odlitky kol pro lokomotivy jsou odlévané z ocelolitiny.

                         

     Po několika letech pokusů s velkým lokomotivním kolem se mi povedlo odlít kolo s průměrem 210mm, po osoustružení na průměr 200mm je použitelné pro U37.0, U47.0 a podobné

            


                                       Výhybky a kolejivo                    

         pro stavbu výhybek pro rozchod 184mm (7 1/4´) s odbočným úhlem 14° a 21° nabízím tento materiál:

     Přestavníky 

  Jedná se o odlitek z šedé litiny, možno odlít i z hliníku. Model byl vyroben podle přestavníku v Třemešné na výhybce vedoucí na nakládací rampu pro úzkorozchodná vozidla, měřítko zmenšení 1:4. Z laserem vypáleného ocelového plechu je k dispozici i vidlička ovládající výměnové návěstidlo.

                  

     

 

    Srdcovky

    Opět odlitky z šedé litiny. K dispozici mám zatím srdcovky s úhlem ve hrotě 21° a ,,štíhlé" 14°. Použitelné jsou pro kolejivo X25 nebo podobné 25mm vysoké kolejnice. První dva obrázky ukazují provedení srdcovky 21°, následují dva se srdcovkou 14° a  poslední dva obrázky ukazují způsob spojení srdcovky s kolejnicí tvaru X25.

           

 

      Výměnové stoličky

     Výměnové stoličky jsou opět řešeny jako odlitky z šedé litiny, nerezavějící varianta je hliník. Pro jednoduchou výhybku s odbočujícím úhlem 21° potřebujete 2 kusy čepových stoliček (levá a pravá), 8 kusů kluzných stoliček a 2 kusy 15cm dlouhých "L" odlitků na upínky. Pro výhybky s úhlem odbočení 14° je zapotřebí 2 kusy čepových stoliček (levá a pravá), 12 kusů kluzných stoliček a 2 kusy 15cm dlouhých "L" odlitků na upínky.

       

       

      Výkresová dokumentace k mým výhybkám je zde: výhybka 14°, výhybka 21°.

        Podkladnice

        Při používání kolejnic X25 bez podkladnic za provozu vyvstal problém postupně se rozjíždějícího rozchodu. Tomuto nešvaru zabránilo používání podkladnic. Kolejnice tvaru X25 upevňuji k pražcům pomocí vrutů o průměru 5mm se šestihranou hlavou a podložkou 5,2mm (imitace vrtulí - 4 ks podkladnic vlevo), nebo rákosnickými skobami (imitace hřebů - 4ks podkladnic vpravo). Podkladnice jsou opět laserové výpalky z ocelového plechu, na jeden pražec potřebujete 2 ks podkladnic.